Erdoğan Doktrini

Erdoğan Doktrini Türk dış politikasında bir paradigma değişimidir. Dar anlamdaki ulusal çıkar tanımlaması bir kenara bırakılarak psikolojik sınırlar kaldırılmıştır. Bütün dış politika kavramları yeniden tarif edilmiştir. Dış politikadaki algılama, sorunları ele alma ve çözüm üretme üslubunda yeni bir çerçeve meydana gelmiştir. Bu değişim, AK Partiyi aşan ve toplumda var olan bir birikimin Erdoğan tarafından benimsenmesi ve cesaretle uygulanmasından ibarettir.

Continue reading