Şiirler

Aynalar

Ayna cevap arar bir sualine:
Görülen görenden ayrı olur mu?
Hayrettedir şaşar kendi haline:
Tenimin cevheri çamur mu, nur mu?

Sermest bir kadeh ki; meyden habersiz.
Kamıştaki nefes, neyden habersiz,
İçindeyken her şey, şeyden habersiz
Ayna kitabından, irfan olur mu?

Bakar sana aynen nasıl bakarsan.
Bozmaz bütünlüğü, bin kez kırarsan.
Buğusunda bin dert ahla yazarsan.
Ayna dek muamma çözen olur mu?

Yakalanmaz Anka, tuzak gereksiz!
Hayrete hayretle şaşmak gereksiz!
Aynaya aynadan bakmak gereksiz!
Vehim âleminden burhan olur mu?

Boşluk ki; boyalı; renk yok içinde.
Hayalden derya ki; nem yok içinde.
Bir töhmet ki hayat; can yok içinde:
Varmadan fenaya; beka bulur mu?

Ayna koca bir göz; ibretten mahrum.
Şeş cihet içinde; cihetten mahrum.
Sahildeki fener; dâvetten mahrum.
Aynadan İskender; yol bulunur mu?

Ararım aynada; hasret ve şeyda!
Bir nişansız kayıp; her yerde peyda!
İçinde bir ben var; sanki Suveyda!
Kendinden çıkmadan, bulan olur mu?

Kendimi ararken, bulurum seni.
Bulurum kendimi, ararken seni.
Göremem kendimi; görmeden seni.
Kim kimin aynası; bilen olur mu?

Var olmak istersen, yok olman gerek.
Aynadaki seni; tez kırman gerek.
Gönül meyhanesi, tam silmen gerek.
Ademe varlık dek; mihman olur mu?

Nakışlardan bismil; nakkâşın hani?
Resimlerin resmi; ressâmın hani?
Ey mürekkepsiz hat; hattâtın hani?
Konuşan olmadan, söz duyulur mu!

Gördü bir dilber ki; tutuldu dili.
Kaynar dertlerinden; deryanın dili.
Anlamaz kimseler; bildiği dili.
Kaderi benimle hiç uyuşur mu?

Maşuku yollarda kaybeden kavim!
Dönün, yurda dönün; burdadır evim.
Mesafe ölçüsüz; zamansız takvim!
Gökyüzü toprakla, hiç buluşur mu?

Yıkılın karşımdan, gidin aynalar.
İçimdeki beni, yıkın aynalar.
İki ben ben olmaz, bilin aynalar.
Ayna karşısında birlik olur mu?

Aynadaki bir dem; nem dolu hayat.
Aynadaki mizah; gam dolu hayat.
Aynadaki neyreng; renk dolu hayat.
Ayna olsa hayat; bakan olur mu?

Gördüm bir sevgili; titredi tenim
Benziyordu bana sandım ki benim
Gülerek dedi ki: O nâme benim.
Yardan mektup gelse ayna görür mu?

Gönül aynasından görse cemali;
Gözlerden izlese ibretlik hali;
Bir kadehte ârif çizse muhali
Serâzât aynada sır bulunur mu?

——-

Serâzât.com’da; sadece Necip YILDIRIM’ın şiir ve makaleleri yer almaktadır. Bütün hakları saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz ve neşredilemez.