Denemeler

Necip Fazıl ve Demokrasi

Necip YILDIRIM - Necip Fazıl ve Demokrasi

Necip Fazıl tokat. Kalp krizinden baygın düşen topluma uygulanan kalp mesajı, bir nevi elektroşok… Harplerden bitap düşmüş; mazisi ile irtibatı koparılmış, yarı şuursuz cemiyetin inleme sesi.

Necip Fazıl Kısakürek son yüzyıllık tarihimizin en mühim kilometre taşlarından biri. Şair, yazar ve aksiyon adamı. Her gencin tanıması ve Çile isimli şiir kitabını ceketinin yan cebinde taşıması gereken bir mütefekkir.

Demokrasi sadece bir takım kurumların varlığından mı ibaret? Anayasa, meclis, seçimler, partiler ve pek çok demokratik müesseseye şeklen sahip olduğu halde demokratik olmayan düzinelerce ülke var. Demokrasi; adalet, eşitlik ve özgürlükle ilgili bir değerler manzumesidir. Toplumdaki bir kesimin diğer grupları ezmediği; her ferdin insanca yaşayabildiği rejim şekli olma iddiasındadır.

Adalet ve kalkınma hamlelerini görüp kıvanç gözyaşları dökenler, merhum Necip Fazıl’a şekillenmesi ve billurlaşması için 30 küsur yıl boyunca, kalemine ciğerinden kan çekerek yırtındığı, paralandığı ve zindanlarda süründüğü için minnettarlık duyması icap etmez mi?

Mesele; adalet, eşitlik ve hürriyetin vicdan azabı olmaksa; bu milletin üstada demokratik şükrân borcu vardır.

Türkiye’deki demokratikleşme süreci sırf siyaset sahnesindeki gelişmelere irca edilemez*. Demokraside bugünlere gelmemizde rol oynayan fikir ve dâvâ adamlarımızın da hakkı teslim edilmeli. Mevzubahis kişiler, mücadelelerinde “demokrasi” söylemini kullanmamış olabilirler. Mühim olan “adalet, eşitlik ve özgürlük” gibi değerler uğrunda verdikleri mücadeledir.

Necip Fazıl Kısakürek demokrasi bayrağıdır!

Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes
Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es

Evet. Necip Fazıl demokrasi önünde kurulan barikatta bir gedik açmıştır.

—  —  —  —

*İrca etmek: İndirgemek.

——-

Serâzât.com’da; sadece Necip YILDIRIM’ın şiir ve makaleleri yer almaktadır. Bütün hakları saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz ve neşredilemez.