Şiirler

Sığmayız

Arşa sığar cümle cihân, biz ise arşa sığmayız.
Öyle bir aşka çektiler, tîr ü kemâna sığmayız!

Her demimiz nefes nefes, aşka koşar yakıp bizi!
Kalbimizin nidâsı var: Biz bu mekâna sığmayız!

Kanlı akan nehirdeyiz! Durdu mu sandılar bizi!
Şâh damarsa durduran, biz bu revâna sığmayız!

Süngü biziz, kılıç biziz! Zırhı atıp koşan biziz!
İşte beden bizim kefen! Hâk-i nihâna sığmayız!

Bizde ayân ezel ebet, sevgili söylemiş bizi!
Cenge gelirse akl ile, hatt-ı beyâna sığmayız!

Dilber-i gayba vurgunuz, gayba nişân bil bizi!
Nâle savurma sîneden, âh ü figâna sığmayız!

Gizli birer mühür verip, cepheye sürdüler bizi,
Düşmana ser verir, Serâzât nişâna sığmayız!

Şiir: Ağlamayı Özledim
Hayat: Önyargı ve Mike Tyson
Psikoloji: Mükemmeliyet