Demdârân Kitap

Demdâr Edebi Türü

Düşünceyle sanatı, gerçek hayatla kurguyu birleştiren; zaman, mekân ve karakterlerde çeşitlilik ihtiva eden ve anlatım tekniği bakımından birbirinden farklı en az on ayrı edebi metin türünü ahenk içinde kendinde toplayan nesir şekline “demdâr” edebi tür adı verilir.

Demdârân kitabı, masal, biyografi, hatıra, mektup, deneme, gezi, distopya, ütopya, kişisel gelişim, hikâye gibi anlatım tekniklerini iç içe ve ahenk içinde kullanmıştır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *