Demdâr Kelimesi

Demdâr Kelimesi

Demdâr kelimesi, Necip YILDIRIM tarafından kaleme alınan Demdârân kitabında geçmektedir. Demdâr ve demdârân kelimesinin tam olarak anlaşılabilmesi için kitabın tamamının okunması gerekmektedir.

Demdârân, demdâr kelimesinin çoğuludur.

Demdâr kelimesindeki “dar” sahiplik eki haberdar, hissedar, manidar, mihmandar gibi kelimelerde kullanılan ektir.

“Dem” kelimesinin nefes, kıvam, çağ, mey, koku, zaman gibi anlamları vardır. Ancak Demdârân kitabı konteksti içindeki anlamının tam anlaşılması için kitaba bir bütünlük içinde bakmak icap etmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *