Şiirler

Sohbet

Darlandı gönül özledi yârân ile sohbet
Sohbet ki semâlar kabarıp taşsa muhabbet

Dostun haberinden içimiz raksa tutuşsa
Yorgun başımız aşka gelip arşa kavuşsa

Bilmem ne duyarlar nereden aşka gelirler
Can birleşerek ruhla süveydâda erirler

Âlem ne zaman zulmete düşmekle karardı
Aşkınla yanıp meclisimiz nurlara daldı

Zindan gibidir ışreti olsan da Serâzât
Âhir nefesin dünya gamından ede âzât

Mef’ûlü mefâîlü mefâîlü feûlün