Demdârân Olmak

Bîdel

Aşağıdaki yazı, Demdârân kitabından alıntı değildir.

“Aynaların şairi Bîdel Dehlevî…

Ayna kadar gizemli bir nesne biliyor musunuz?

Bize bizi gösteren, kendine ait bir rengi olmayan pencereden bize bakan kimdir?

“Bana bildiğim, her yanımı saran hayatı gösterme! Ey renklerin arkasında gizlenen! Göster artık yüzünü!” diye haykırdığınız oldu mu?

Sebk-i Hindî’nin Everestidir Bîdel. Şiir sanatında ondan daha yükseğini okumadım.

Barlas boyundan. Hindistan’da yaşamış.”

Necip YILDIRIM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *