Demdârân Olmak

Savaş

Aşağıdaki yazı, Demdârân kitabından alıntı değildir.

“Bize bizden daha büyük düşman tanıdınız mı?

Giriştiğimiz hangi mücadelede paçalarımıza yapışmadı?

Tembellik, atalet, uyuşukluk, isteksizlik, boş vermişlik… Kaç yüzü var içimizdeki düşmanın?

O taş koymasaydı, cihanı dize getiremez miydik?

Çağımızın en büyük düşmanı içimizdedir. Bütün çağlarda olduğu gibi…”

Necip YILDIRIM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *