Demdârân Olmak

Nietzsche

Aşağıdaki yazı, Demdârân kitabından alıntı değildir.

“Acılar içinde yaşadı.

Onu en çok anlamayan, yakınındakiler oldu.

“Tanrı öldü. Onu biz öldürdük…” tespitini ortaya koyarken ayakları titriyordu. Sevinç çığlığı değil, acı bir ikazdı bu tespit.

Kendisinden sonraki her ideologun sahip çıkması, samimiyetinden.

Hayat süresince, bir avuç insan okumadı yazdıklarını. En mühim eserini kız kardeşi neşretti. Elbette o toprak olduktan sonra…

Şarkın köhne gümrahı Zerdüşt’e söyletti bazı müşahadelerini.

Bugünleri tarif ettiği için mühim.”

Necip YILDIRIM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *