“Buhara’da döküldü mürekkebim. İstanbul henüz fethedilmemişti.

Mâverâünnehir’in kalbinde kurulmuştu Buhara.
Bir yanını Kızılkum ve Karakum çölleri; diğer yanını Hindukuş, Pamir ve Altay burçlarındaki Anka kuşları muhafaza ederdi.
Buharalılar çilehanelerde yanar, küllerinden yeniden doğarlardı.

Analar dolunaydan dolunaya bin çocuk doğururlardı.
Leşker olurlardı çocuklar. Gazâ ve dua leşkerleri…
Gazâcıların bakışlarından, taşları eriten alevler fışkırırdı.
Duacıların nefesinden ölümsüzlük yayılırdı.
Ne yüreksiz şeytanlar ne de inançsız cinnîler ayak basamazlardı topraklarımıza.

Kendini dostuna tercih eden nâmert sayılırdı diyârımızda.

Ve inançlı cinler ilim almaya gelirlerdi. Milyonlarcası…
Dünyamızdaki bütün sular mürekkep, ağaç ve yapraklar defter olsa duyup öğrendiklerini yazmak mümkün olmazdı.

İki nehir arasında büyük bir körük kurulmuştu.
Bir destesi Buhara’da, diğeri Semerkant’taydı. Ve ruh üflüyordu körük.
Atları kişneten, kılıçları coşturan, ölüme koşturan bir ruh.”

Bu bölümdeki yazılar, Demdârân kitabından alıntı değildir!

Demdârân Dünyası

Yük

Aşağıdaki yazı, Demdârân kitabından alıntı değildir. "Kipling yaman...

Partizan

Aşağıdaki yazı, Demdârân kitabından alıntı değildir. "Hayatını anla...

Kurban

Aşağıdaki yazı, Demdârân kitabından alıntı değildir. "Søren Kierkeg...

Gökyüzü

Aşağıdaki şiir ve tercümesi, Demdârân kitabından alıntı değildir. "...

Damla

Aşağıdaki yazı, Demdârân kitabından alıntı değildir. "Her kişi bir ...

Devlet

Aşağıdaki yazı, Demdârân kitabından alıntı değildir. "Asırları bula...
Demdârân kitabında geçen bazı yer, kişi, olay ve kavramlar:

Kitapta Geçenler

Buhara

Aşağıdaki yazı, Demdârân kitabından alıntıdeğildir.

Seyyid Ata

Türkistan evliyâsının büyüklerinden, Zengî Atâ’nın dört büyük halîfesinden biri. Resûlullah efendimizin ( aleyhis...

Pîr-i Nessâc kimdir?

"Gözlerimi açtığımda, Pîr-i Nessâc hazretlerinin nurlu elleri dikiş ve ipimin berkliğini tetkik ediyordu." Demdâr...

302 Otobüsler

Almanların “Biz bile inanamıyoruz, nasıl böyle sağlam araba ürettiğimize,” dedikleri, Demdârân kitabında geçen ef...